Search
Close this search box.

Regulamin

 1. Oddanie odzieży do prania jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez klienta.
 2. Pralnia przyjmuje do czyszczenia wyłącznie garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne P , A i lub W wskazujące na sposób prania. Odzież nie posiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta, informując go jednocześnie o możliwości wystąpienia szkody. W takim wypadku pralnia nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnej szkody.
 3. Opłata za usługę pobierana jest z góry. Wysokość opłat określa cennik pralni.
 4. Paragon / dowód przyjęcia garderoby do czyszczenia / jest jedynym dokumentem upoważniającym do odebrania odzieży.
 5. Na wyraźne życzenie Klienta, uprzedzonego o możliwości wystąpienia szkody, czyścimy także garderobę ze wstawkami ze skóry zamszowej lub tworzyw sztucznych, garderobę z aplikacjami wykonanymi z koralików i cenników, odzież skórzaną , krawaty oraz kurtki puchowe.
 6. Zgodnie z tradycją i powszechną praktyką pralnictwa, informujemy, iż w procesie prania i suszenia mogą zostać uszkodzone guziki, klamry, poduszki naramienne, fizelina, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, napisy, hafty, oraz inne elementy ukryte, o których Klient/producent nie poinformował pracownika pralni, a które mogą się zdeformować lub rozpuścić w procesie prania wodnego lub suszenia. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia szkody, pracownik pralni informuje Klienta o możliwości wystąpienia szkody i na życzenie Klienta albo odpruwa niebezpieczne elementy, albo poddaje je procesowi prania za zgodą Klienta, który jednocześnie zrzeka się roszczeń, jeśli garderoba zostanie jednak uszkodzona.
 7. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby, gdy zabrudzenie było wcześniej zapierane lub powstało w wyniku działania silnych środków chemicznych, ognia lub innych czynników zmieniających strukturę włókna z jakiego wykonana została garderoba.
 8. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby, pracownik pralni ma obowiązek przyjąć reklamację Klienta w formie pisemnej wraz z danymi kontaktowymi i ustalić wysokość roszczenia lub poinstruować Klienta jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela pralni.
 9. W przypadku nie odebrania odzieży w ciągu 60 dni od wyznaczonego terminu, zostaje ona oddana na cele dobroczynne.
 10. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru garderoby. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 11. Rozpatrzyć reklamację ma prawo jedynie kierownik lub osoba przez niego upoważniona. W przypadkach spornych, odpowiedzialność za szkodę rozpatruje Stowarzyszenie Włókienników Polskich (SWP) (plac Komuny Paryskiej 5A, Łódź), przy czym koszt usługi (SWP) oraz wysyłki odzieży ponosi klient, jeżeli SWP nie stwierdzi uchybień w wykonanej przez pralnię FJORD usłudze.
 12. Pralnia może odmówić wykonania zlecenia, jeśli uzna, że istnieje zbyt duże ryzyko wystąpienia szkody lub nie posiada możliwości technicznych wykonania usługi.
 13. Promocji nie można łączyć.